Duomenų pateikimo reikalavimai

Tam, kad Jūsų užsakymas būtų įvykdytas sklandžiai ir operatyviai, mums labai svarbu gauti teisingai ir kokybiškai paruoštus CD,DVD, Blu-ray Disc (BD) išeitinius duomenis, pateiktus pagal gamybos reikalavimus ir rekomendacijas.

Skirtingiems CD, DVD, BD diskų formatams galioja skirtingi medžiagos pateikimo reikalavimai.

CD, DVD, BD informaciją, būsiančią kompaktiniuose diskuose, galite pateikti dviem būdais – CD-R/DVD-R/BD-R fizinėje laikmenoje, arba įkelti į mūsų FTP serverį.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios bendros duomenų pateikimo nuostatos supažindina užsakovą su gamybai priimtinais medžiagos pateikimo principais ir rekomendacijomis.

Kiekvienas užsakovas turi susipažinti su šia medžiaga prieš pateikiant užsakymą gamybai. Jeigu perskaičius žemiau pateiktas nuostatas, ruošiant medžiagą pateikimui, susiduriate su čia nepaminėtomis specifikacijomis, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką.

Pirmiausia patikrinkite, ar Jūsų pateikiama medžiaga yra paruošta teisingai, be kompiuterinių ir programavimo klaidų (pvz.: CD-Audio – be pašalinių garsų, triukšmų ir t.t.).

Pateikite ne mažiau nei 2 identiškas CD, DVD, BD master disko kopijas. Mūsų gamykloje profesionalios testavimo įrangos pagalba atrinksime geriausią duomenų įrašymo kokybę turintį master diską, kuris vėliau bus naudojamas matricos gamybai.

Prieš gaminant matricą (angl. stamper) tikrinamos tik užsakovo pateiktos laikmenos ir visų pagamintų trečiųjų matricos originalų techniniai parametrai. Tai reiškia, kad tikriname, ar pateiktos laikmenos formatas atitinka nurodytąjį užsakyme ir ar ją galima nuskaityti bei tinkamai perkelti į gamybos sistemą.

Jeigu parametrai atitinka leistinas normas, informacija „kopijuojama“, perkeliant duomenis iš pateiktos laikmenos santykiu 1:1. T.y. nei prieš gamybos procesą, nei gamybos metu juose nedarome jokių pakeitimų, todėl Jūsų pateikti duomenys išlieka tokie, kokius Jūs mums pateikėte. Pagaminus atspaudą, duomenų turinys patikrinamas palyginant jį su pateikta laikmena. Nenaudojame ir negadiname pateiktų duomenų: nepakeičiame šių duomenų nei prieš gamybos procesą, nei po jo.

ĮSPĖJAME, kad pateiktų duomenų turinys niekada netikrinamas ir nevertinamas. Tai reiškia, kad laikmena neleidžiama jokiame suderinamame leistuve (pvz. vizualiai netikrinamas vaizdo DVD diskuose esančios meniu sistemos funkcionavimas, neklausomos garso plokštelės, nepaleidžiami arba neįdiegiami į kompiuterį pastoviosios atminties kompaktiniai diskai (CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM), todėl jų veikimas nestebimas ir nekontroliuojamas).

Fizinės laikmenos formato reikalavimai CD, DVD, BD diskų gamybai

Priimame medžiagą šiuose laikmenos formatuose: DLT, DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM, BD-VIDEO, BD-ROM, CD-AUDIO, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM, HDD, FLASH.

Pastabos

1. Išskirtiniais atvejais galime apdoroti duomenis ir iš kietojo disko (HDD) ar USB rakto (FLASH), kuris gali būti prijungtas per USB arba FireWire IEEE 1394 (kiekvieno sluoksnio duomenys turi būti įrašyti atskiruose kataloguose, o formatas turi būti DDP 2.00, DDP 2.10, NRG arba ISO atvaizdas).

2. Pateiktos duomenų laikmenos neturi būti apsaugotos CSS ar kitokia kopijavimo apsauga.

FTP naudojimo rekomendacijos ir reikalavimai siunčiamiems diskų atvaizdams

FTP (File Transfer Protocol) serveris yra skirtas tiesioginiam duomenų apsikeitimui internetu. Naudodamiesi mūsų FTP serveriu Jūs galite atsiųsti mums savo išeitinę medžiagą, taupydami tiek savo, tiek mūsų laiką.

Kad procesas vyktų sklandžiai, mes rekomenduojame prisilaikyti tam tikrų darbo principų ir reikalavimų:

 • Galutinai kliento paruošta medžiaga yra laikomas disko atvaizdas ( ISO, NRG, DDP 2,0,), kuris gali būti siunčiamas internetu arba įrašytas ir pateiktas fizinėje laikmenoje (pvz. HDD, Flash) arba GALUTINAI paruoštas fizinis diskas (DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM, CD-AUDIO, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM), kuriame niekas negali būti keičiama, taisoma ar vertinama - jis bus dauginamas santykiu 1:1. Tik tokiu būdu paruošta medžiaga priimama masteringui ir matricos gamybai.
 • Paskiri kompiuteriniai failai masteringui ir matricos gamybai nepriimami, nesiunčiami, niekaip neapdorojami ir neruošiami, nekonvertuojami ir niekaip kitaip nekeičiami ir neperrašomi į bet kokias laikmenas. Paskiri kompiuteriniai failai gali būti priimami TIK programavimo darbams, t.y. pateikiami premasteringui.
 • Naudokite Microsoft Windows operacinę sistemą. Jei naudojates MAC OS, sinčiami diskų atvaizdai turi buti konvertuojami į formatą, kurį supranta ir atidaro programos, naudojamos Microsoft Windows sistemoje.
 • Norėdami perduoti duomenis nesinaudokite standartinėmis interneto naršyklėmis, tokiomis, kaip Microsoft Internet Explorer ar panašiomis, tiesiog nukopijuodami į jas savo siunčiamus duomenis.
 • Duomenų siuntimui rekomenduojame naudoti FTP kliento tipo programas, tokias, kaip FILEZILLA, Core FTP, ar panašias, arba tas naršykles, kurios turi vidinį FTP klientą, pavyzdžiui Mozilla, ir sugeba nutrūkus duomenų perdavimui, vėl jį atstatyti nuo tos pačios vietos, o ne siųsti antrąkart, neišsaugant to, kas jau buvo atsiųsta, taip prarandant laiką ir siųstus failus.
 • Rekomenduojame didelius (nuo 1 GB) ISO, NRG ar DDP (ar kitokius: IMG, BIN/CUE) atvaizdus suarchyvuoti į daugiatomį archyvą (*.rar, *.zip), taip jį suskirstant į daug mažų dalių (pvz. po 100 Mb) tam, kad siunčiant atvaizdą internetu nebūtų iškraipomi ar kaip nors kitaip prarandami atvaizdo duomenys. Jei neturite archyvavimo programos, arba Jūsų programa negali sukurti daugiatomio archyvo, prašome konsultuotis su mūsų specialistais adresu [email protected].
 • Draudžiama siunčiamų failų pavadinimuose naudoti krilicą ir simbolius: !?+`~#-.'"()[]&><^%=
 • Draudžiama sinunčiamų failų pavadinimuose naudoti diakritinius ženklus (Diakritiniai ženklai (gr. diakritikos) – įvairūs ant raidžių ar po jomis rašomi ženklai, keičiantys ar tikslinantys kai kurių raidžių reikšmes (Lietuvių kalbos enciklopedija, 1999) pvz: ą č ę ė š ų ū Ä ï ê ĉ ā ć ĩ ģ ļ ķ ǘ ǽ ë)

PRIVALOMA elektroniniu paštu Jus aptarnaujančiam vadybininkui nurodyti Jūsų projekto formatą (-us), pvz. DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, DVD-ROM, CD-AUDIO, CD-VIDEO, CD-EXTRA, CD-ROM, arba atvaizdo, kuriuo pateikiami formato duomenys tipą (pvz. DDP, NRG, ISO,) tikslų jo pavadinimą (-us), dydį (-us) ir vietą (-as) serveryje.

Duomenų kėlimas į FTP serverį

 • Įsitikinkite, kad Jūsų interneto kanalo greitis ne mažesnis negu 2 Mb/ps. Nuo Jūsų interneto greičio priklausys optimali duomenų siuntimo trukmė.
  1. Mūsų FTP kanalo greitis yra 80/80Mbps.
  2. Masteringo FTP kanalo greitis yra 80/80 Mbp/s 1:1.
 • Į masteringo FTP serverį duomenis įkelti reikia adresu ftp://82.135.147.75
 • Prisijungimo duomenys (ID ir slaptažodis) sukuriami ir suteikiami individualiai kiekvienam klientui. Kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką.

PASTABA.

 1. Atvaizdų patikrinimui (jei atvaizdas niekaip nearchyvuotas) šalia atvaizdo į FTP turi būti įdėtas tekstinis failas, kuriame turi būti įrašyta sugeneruota atvaizdo MD5 suma.
 2. .NRG atvaizdai gali ir turi būti kuriami tik NERO programinės įrangos pagalba.

Techniniais klausimais, susijusiais su medžiagos pateikimu, laikmenomis, formatais, programine įranga Jus pakonsultuos IT ir Programavimo skyriaus specialistai.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis:
Tel. +370 5 2638742 , mob. 868716016, 862039227, 861689250. El. paštas: [email protected]

2. CD DUOMENŲ PATEIKIMAS

Galutinai kliento paruošta medžiaga yra laikomas:

 • Disko atvaizdas (http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_image) (DDP 2.0, .NRG), kuris gali būti siunčiamas internetu arba įrašytas ir pateiktas fizinėje laikmenoje (CD-R),
 • Fizinis diskas (CD-AUDIO, CD-ROM, CD-EXTRA, CD-VIDEO) galutinai paruoštas gamybai, kuriame niekas negali būti keičiama, taisoma ar vertinama ir jis bus dauginamas santykiu 1:1.

CD master disko paruošimas

 • Kaip įrašymo laikmeną master diskams naudokite CD-R diskus.
 • Įrašykite diską mažiausiu įmanomu greičiu (rekomenduojamas 4x, 8x greitis).
 • Draudžiama naudoti CD RW daugkartinio perrašymo diskus.
 • Užrašams ant master disko naudokite tik tam reikalui skirtus rašiklius.
 • Draudžiama ant master disko klijuoti BET KOKIUS lipdukus ar etiketes.
 • CD-R master diskai nepriimami į gamybą jei jie yra mechaniškai ar kaip kitaip pažeisti (įbrėžimai bet kurioje disko pusėje, pažeistas metalo sluoksnis, pirštų atspaudai disko paviršiuje, dulkės, riebalai ar kiti nešvarumai ant disko, diskai sulieti skysčiais, deformuoti, ilgai buvę tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šaltyje ir t.t.)
 • Master diskus CD gamybai pateikite originaliose pakuotėse. Nerekomenduojame naudoti popierinių ar plastiko vokelių, maišelių.
 • Naudokite patikimus (pavyzdžiui VERBATIM, TDK, SONY, PHILLIPS) laikmenų produktus.
 • Privaloma pateikti ne mažiau, kaip 2 identiškas kopijas PATVIRTINTAS UŽSAKOVO PARAŠU ANT DISKO.
 • Siunčiami CD, DVD, BD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (CSS ar pan.)

Reikalavimai į FTP siunčiamiems CD diskų atvaizdams

Priimami ir gamybai naudojami diskų atvaizdai yra: DDP 2.0, NRG, ISO.

 • CD-Audio – rekomendujamas disko atvaizdas DDP 2.0, .BIN/.CUE.
 • CD-Extra – rekomenduojamas disko atvaizdas DDP 2.0, .BIN/.CUE.
 • CD-ROM – rekomenduojamas disko atvaizdas: ISO, NRG, DDP 2.00.
Svarbu!

 • Siunčiant bet kokio atvaizdo tipą ar fizinę laikmeną, kurie yra CD-Audio arba CD-Extra, PRIVALOMA nurodyti garso takelių, esančių disko atvaizde ar fizinėje laikmenoje skaičių ir bendrą viso disko trukmę.
 • Visi per FTP siunčiami diskų atvaizdai privalo būti siunčiami kartu su to paties pavadinimo MD5 Checksum failais, kurių pagalba tikrinamas atvaizdo vientisumas ir įsitikinama, ar siunčiant atvaizdą "nenubyrėjo" informacija, ir ar tai iš tikrųjų yra tas failas, kurį mes turime naudoti gamyboje. MD5 Checksum generatorių galima rasti čia http://www.winmd5.com/

Rekomenduojamos programos, kuriomis gali būti sukurti ir įrašyti disko atvaizdai:

 • ImgBurn (http://www.imgburn.com/)
 • Gear Pro Mastering edition
 • Nero (rekomenduojama kraštutiniu atveju, ir ne žemesnė nei 9 versija)

Jei naudojate kitokias programas atvaizdo kūrimui ir įrašymui, privalote informuoti apie tai projektą kuruojantį vadybininką arba pasikonsultuoti su mūsų IT ir programavimo skyriaus darbuotojais. Priešingu atveju mes visiškai neatsakome už Jūsų gaminio kokybę.

Pastabos:

 1. Pateiktos duomenų laikmenos (išskyrus HDD ir FLASH) bei iš tų laikmenų pagamintos matricos yra saugomos gamykloje ir klientui negrąžinamos ir neperduodamos jokiomis aplinkybėmis.
 2. .NRG atvaizdai gali ir turi būti kuriami tik NERO programinės įrangos pagalba.

3. DVD DUOMENŲ PATEIKIMAS

Galutinai kliento paruošta medžiaga yra laikomas:

 • Disko atvaizdas (http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_image) (DDP 2.0, .ISO), kuris gali būti siunčiamas internetu arba įrašytas ir pateiktas fizinėje laikmenoje (DVD-R),
 • Fizinis diskas (DVD-VIDEO, DVD-ROM) galutinai paruoštas gamybai, kuriame niekas negali būti keičiama, taisoma ar vertinama ir jis bus dauginamas santykiu 1:1.

DVD master disko paruošimas

 • Kaip įrašymo laikmeną master diskams naudokite DVD+/-R diskus (vienasluoksniai skirti DVD5, 2 vienasluoksniai skirti DVD10, 2 vienasluoksniai arba 1 dvisluoksnis (DL-double layer) atskiriems DVD 9 sluoksniams.
 • Įrašykite diską mažiausiu įmanomu greičiu (rekomenduojamas 4x, 8x greitis).
 • Draudžiama naudoti DVD RW daugkartinio perrašymo diskus.
 • Užrašams ant master disko naudokite tik tam reikalui skirtus rašiklius.
 • Draudžiama ant master disko klijuoti BET KOKIUS lipdukus ar etiketes.
 • DVD ir DVD-R master diskai nepriimami į gamybą jei jie yra mechaniškai ar kaip kitaip pažeisti (įbrėžimai bet kurioje disko pusėje, pažeistas metalo sluoksnis, pirštų atspaudai disko paviršiuje, dulkės, riebalai ar kiti nešvarumai ant disko, diskai sulieti skysčiais, deformuoti, ilgai buvę tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šaltyje ir t.t.).
 • Master diskus DVD gamybai pateikite originaliose pakuotėse. Nerekomenduojame naudoti popierinių ar plastiko vokelių, maišelių.
 • Naudokite patikimus (pavyzdžiui VERBATIM, TDK, SONY, PHILLIPS) laikmenų produktus.
 • Privaloma pateikti ne mažiau, kaip 2 identiškas kopijas PATVIRTINTAS UŽSAKOVO PARAŠU ANT DISKO.
 • Siunčiami CD, DVD, BD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (CSS ar pan.)

Reikalavimai į FTP siunčiamiems DVD diskų atvaizdams

Priimami ir gamybai naudojami DVD diskų atvaizdai yra: DDP 2.0, DDP 2.10, ISO.

Rekomenduojamos programos, kuriomis gali būti sukurti ir įrašyti disko atvaizdai:

 • Gear Pro Mastering edition
 • ImgBurn (http://www.imgburn.com/)
 • Nero (rekomenduojama kraštutiniu atveju, ir ne žemesnė nei 9 versija)
 • DVD-5 siunčiamas ISO arba DDP 2.00 formatais.
 • DVD-9 siunčiamas: 0 sluoksnis atskiru ISO arba DDP 2.00, 1 sluoksnis, taip pat atskiru ISO arba DDP 2.00 formatu.
 • DVD-10 reikalingi du DVD-5 formato atvaizdai.
 • Siunčiami DVD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (CSS ar pan.)

Skirtingiems DVD formatams reikalingas skirtingas medžiagos pateikimas

DVD-5 ir DVD-10

 • DVD-R, DVD+R vienasluoksnis master diskas DVD5 gamybai.
 • Du vienasluoksniai master diskai DVD10 gamybai.
 • DLT juosta. DLT juostos suderinamos su DLT 8000 diskasukiu ir SDLT 320, t.y. „DLT Tape III“, „DLT Tape IIIXT“ arba „DLT Tape IV“ tipų juostos arba „SDLT Tape I“ juosta ( kiekvieno sluoksnio duomenys turi būti įrašyti atskirose DLT juostose; įrašas turi būti vaizdo DDP 2.00, DDP 2.10 arba CMF formatais)

DVD-9 ir 8 cm mini DVD

 • DVD-R DL, DVD+R DL DVD-R, DVD+R master diskas (-ai). 2 vienasluoksniai arba 1 dvisluoksnis (DL-double layer) atskiriems DVD 9 sluoksniams.
 • DLT juosta. DLT juostos suderinamos su DLT 8000 diskasukiu ir SDLT 320, t.y. „DLT Tape III“, „DLT Tape IIIXT“ arba „DLT Tape IV“ tipų juostos arba „SDLT Tape I“ juosta (kiekvieno sluoksnio duomenys turi būti įrašyti atskirose DLT juostose; įrašas turi būti vaizdo DDP 2.00, DDP 2.10 arba CMF formatais)

Jei naudojate kitokias programas atvaizdo kūrimui ir įrašymui, privalote informuoti apie tai projektą kuruojantį vadybininką arba pasikonsultuoti su mūsų IT ir programavimo skyriaus darbuotojais. Priešingu atveju mes visiškai neatsakome už Jūsų gaminio kokybę.

Pastabos:

 1. Siunčiami DVD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (CSS ar pan.)
 2. Pateiktos duomenų laikmenos (išskyrus HDD ir FLASH) bei iš tų laikmenų pagamintos matricos yra saugomos gamykloje ir klientui negrąžinamos ir neperduodamos jokiomis aplinkybėmis.
 3. Visi per FTP siunčiami diskų atvaizdai privalo būti siunčiami kartu su to paties pavadinimo MD5 Checksum failais, kurių pagalba tikrinamas atvaizdo vientisumas ir įsitikinama, ar siunčiant atvaizdą "nenubyrėjo" informacija, ir ar tai iš tikrųjų yra tas failas, kurį mes turime naudoti gamyboje. MD5 Checksum generatorių galima rasti čia http://www.winmd5.com/

4. BD DUOMENŲ PATEIKIMAS

Galutinai kliento paruošta medžiaga yra laikomas:

 • Disko atvaizdas (http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_image) (BDCMF type A, taip pat fiziniai Blu-ray diskai, arba atsiųsti suarchyvuoti Blu-ray katalogai, kuriuose yra katalogai “BDMV” ir “SERTIFICATE” laikomi negalutiniais, bet tinkamais BDCMF paruošimui. Jie už atskirą mokestį pas mus konvertuojami į BDCMF, jei klientas negali to padaryti pats), kuris gali būti siunčiamas internetu arba įrašytas ir pateiktas fizinėje laikmenoje (pvz. HDD), kuris gali būti siunčiamas internetu arba įrašytas ir pateiktas fizinėje laikmenoje (DVD-R),
 • Fizinis diskas (BD-ROM, BD-VIDEO) galutinai paruoštas gamybai, kuriame niekas negali būti keičiama, taisoma ar vertinama ir jis bus dauginamas santykiu 1:1.

BD master disko paruošimas

 • Kaip įrašymo laikmeną master diskams naudokite BD-R diskus (vienasluoksniai, skirti BD-25 arba dvisluoksniai, skirti BD-50)
 • Įrašykite diską mažiausiu įmanomu greičiu.
 • Draudžiama naudoti BD-RE daugkartinio perrašymo diskus.
 • Draudžiama ant master disko klijuoti BET KOKIUS lipdukus ar etiketes.
 • BD ir BD-R master diskai nepriimami į gamybą, jei jie yra mechaniškai ar kaip kitaip pažeisti (įbrėžimai bet kurioje disko pusėje, pažeistas metalo sluoksnis, pirštų atspaudai disko paviršiuje, dulkės, riebalai ar kiti nešvarumai ant disko, diskai sulieti skysčiais, deformuoti, ilgai buvę tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šaltyje ir t.t.).
 • Master diskus BD gamybai pateikite originaliose pakuotėse. Nerekomenduojame naudoti popierinių ar plastiko vokelių, maišelių ar kitokių nestandartinių pakuočių.
 • Naudokite patikimus (geriausia VERBATIM) laikmenų produktus.
 • Privaloma pateikti ne mažiau, kaip 2 identiškas kopijas PATVIRTINTAS UŽSAKOVO PARAŠU ANT DISKO. Tam naudoti tik specialius rašymui ant skaitmeninių laikmenų skirtus rašiklius.
 • Siunčiami BD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis.

Pastabos ir rekomendacijos

 • Galime apdoroti duomenis ir iš kietojo disko (HDD), kuris gali būti prijungtas per USB arba FireWire IEEE 1394 (kiekvieno sluoksnio duomenys turi būti įrašyti atskiruose kataloguose, o formatas turi būti BDCMF type A, ISO atvaizdas arba BD katalogas, kuriame yra katalogai BDMV ir CERTIFICATE). Diskas ar atvaizdai neturi būti apsaugoti jokiomis apsaugomis (AACS). AACS apsauga implantuojama atskirai, medžiagą masteringe toliau ruošiant matricos gamybai.
 • Pateiktos duomenų laikmenos (išskyrus HDD) bei iš tų laikmenų pagamintos matricos yra saugomos gamykloje ir klientui negrąžinamos ir neperduodamos jokiomis aplinkybėmis.

Reikalavimai į FTP siunčiamiems BD diskų atvaizdams

Priimami ir gamybai naudojami diskų atvaizdai yra: BDCMF Image Type A.

Rekomenduojamos programos, kuriomis gali būti sukurti ir įrašyti disko atvaizdai:

 • Gear Pro Mastering edition
 • ImgBurn (http://www.imgburn.com/)
 • BD-25-50 siunčiamas BDCMF Image Type A formatu. Taip pat galite siųsti *.iso atvaizdą arba suarchyvuotą į daugiatomį archyvą Blu-ray disko katalogą, kuriame yra katalogai BDMV ir CERTIFICATE.
 • Rekomenduojame ISO, BDCMF type A atvaizdus, arba Blu-ray disko katalogą su jame esančiais katalogais BDMV ir CERTIFICATE suarchyvuoti į daugiatomį archyvą, (*.rar, *.zip) taip jį suskirstant į daug mažų dalių, (pvz. po 100 Mb) tam, kad siunčiant atvaizdą internetu nebūtų iškraipomi ar kaip nors kitaip prarandami atvaizdo duomenys. Jei neturite archyvavimo programos, arba Jūsų programa negali sukurti daugiatomio archyvo, prašome konsultuotis su mūsų specialistais.
 • Galutiniam matricos paruošimui masteringe yra tinkamas ir priimamas TIK BDCMF type A arba type C (su AACS raktais, kurių implantavimas yra mokamas) Blu-ray disko atvaizdas. Visi kiti atvaizdai, (ISO, IMG etc.), taip pat fiziniai Blu-ray diskai, arba atsiųsti suarchyvuoti Blu-ray katalogai, kuriuose yra katalogai “BDMV” ir “CERTIFICATE” laikomi negalutiniais, bet tinkamais BDCMF paruošimui. Jie už atskirą mokestį pas mus konvertuojami į BDCMF, jei klientas negali to padaryti pats.
 • Siunciami BD masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (pvz. AACS etc.)

Jei naudojate kitokias programas atvaizdo kūrimui ir įrašymui, privalote informuoti apie tai projektą kuruojantį vadybininką arba pasikonsultuoti su mūsų IT ir programavimo skyriaus darbuotojais. Priešingu atveju mes visiškai neatsakome už Jūsų gaminio kokybę.

Pastabos:

 1. Siunčiami DB masteriai neturi būti apsaugoti JOKIOMIS apsaugomis (CSS, AACS ar pan.)
 2. Pateiktos duomenų laikmenos (išskyrus HDD ir FLASH) bei iš tų laikmenų pagamintos matricos yra saugomos gamykloje ir klientui negrąžinamos ir neperduodamos jokiomis aplinkybėmis.

5. DIZAINO PATEIKIMO REIKALAVIMAI


Maketo spalvos turi būti iš CMYK spalvų skalės.

CMYK spalvingumą palaiko tik profesionalios grafikos programos, todėl atspausdintas CMYK vaizdas gali neatitikti monitoriuje matomo RGB vaizdo.

 

Priimtinas formatas:

PDF 1.4, PDFX1a, PDFX3 versijos.


Reikalavimai:

 • Maketą centruoti, su ne mažesnėmis kaip 2 mm užlaidomis (bleeds) ir pjovimo žymomis (crop marks);
 • Makete objektai (simboliai, logotipai, tekstai) turi buti pateikti vektoriniai;
 • Šrifto dydis negali būti mažesnis nei 5 punktai;
 • Visi šriftai turi būti sukreivinti;
 • Spalvos ruošiamos tik CMYK, PANTONE ar Grayscale spalvų sistemoje (negali būti RGB). Paveikslėliai spaudai turi būti ne mažiau 300 dpi rezoliucijos;
 • Naudokite tik mūsų pateiktus šablonus M1:1, 300dpi;
 • Svarbių elementų (tekstas, logotipai) nedėkite arčiau kaip 2-3 mm nuo leidinio apipjovimo kraštų, dėl pjovimo paklaidos arti krašto esantys svarbūs objektai gali nusipjauti.

 

Dėmesio: ant balto ir metalizuoto pagrindo, spalvos, atspalviai  skiriasi;


Visus dizaino parengimo darbus galite padaryti patys arba patikėti šį darbą atlikti profesionalams - mūsų dizaino skyriui.